ลดหย่อนภาษี ! ค่าฝากครรภ์ คลอดบุตร ลดได้สูงสุด 6 หมื่นบาท

ลดหย่อนภาษี ! ค่าฝากครรภ์ คลอดบุตร ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 6 หมื่นบาท … คุณแม่รู้ยัง?

ลดหย่อนภาษี ได้ ค่าฝากครรภ์-ค่าคลอดบุตรลดหย่อนภาษี : เครดิตภาพ: livingandloving.co.za

28 มิถุนายน 2561, กรุงเทพ —ประกาศแล้วในราชกิจจานุเบกษา ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตรสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 60,000 บาท เพื่อจูงใจให้คนมีลูก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. ลงชื่อโดยนาย อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีใจความว่า ผู้ที่มีเงินได้หรือคู่สมรสสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าฝากครรภ์ และค่าคลอดบุตร มาช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ทั้งนี้ ผู้ที่มีเงินได้หรือคู่สมรสที่ได้รับสิทธิ์ตามกฏหมายจะได้รับการลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกินปีละ 60,000 บาทต่อปี ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง และสำหรับการตั้งครรภ์ในแต่ละครั้ง และสิทธิ์ในการได้รับการลดหย่อนภาษีนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา

อนึ่ง หากเป็นการคลอดบุตรในการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในปีภาษีเดียวกัน จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนตามจำนวนที่จ่ายจริงในปีที่ใช้ และต้องไม่เกิน 60,000 บาทรวมกัน

เหตุผลของการออกกฏกระทรวงนี้ก็เพราะ ประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง ผลที่ตามมาคือ ทำให้ประชากรวัยแรงงานลดลง และอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น

อ่านฉบับเต็มเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฝากครรภ์-ค่าคลอดบุตรลดหย่อนภาษี ได้ที่นี่: การยกเว้นรัษฎากร 

แหล่งที่มา:

เช็คสุขภาพ. (2561). เกี่ยวกับเรา. เข้าถึงเมื่อวันที่. 28 มิถุนายน 2561

ถามหมอ. (2561). เกี่ยวกับ “ถามหมอ”. เข้าถึงเมื่อวันที่. 28 มิถุนายน 2561

ราชกิจจานุเบกษา. (2561). ประกาศราชกิจจานุเบกษา. เข้าถึงเมื่อวันที่. 28 มิถุนายน 2561

วณิชชา สุมานัส

บรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ "เช็คสุขภาพ" และ "ถามหมอ" ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร ภาษาอาหรับ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *